Mühendislik

Depreme dayanıklı bir binanın inşası için ilk ve olmazsa olmaz durak statik projenin %100 doğru çözülmesidir. Hatalı öngörüler ile hazırlanmış bir betonarme proje, sahada ne kadar titizlikle uygulanırsa uygulansın depreme dayanıklı bir bina meydana getirilemeyecektir. Firmamızca yapıların statik ve betonarme hesapları

  • Güncel standart ve yönetmelikler esas alınarak
  • Detayların sahada uygulanabilirlik göz önünde bulundurularak
  • Tüm yaklaşımlarda mühendislik ilkeleri ön planda tutularak
  • Yapı güvenliğinden hiç bir detayda taviz vermeden
  • Sta4Cad programı yardımıyla
  • Güncel standart ve yönetmelikler esas alınarak

özenle ve titizlikle hazırlanmaktadır.